Kulbrintemennesket

Episode 1:

Kulbrintemenneskets fortælling er din og min fortælling. Den er også rammen for Frank Esmanns serie om olien og kampen om vores fremtid. Engang gav olien magt, penge og sejr i krige, og ingen bekymrede sig om den udledning af drivhusgasser, som den forårsagede. I dag truer brugen af den med at udløse massive og dødsensfarlige klimaændringer. Historien starter i Pennsylvania.

Episode 2:

Frank Esmann har forvandlet sig selv til kulbrintemennesket og taget os med på en rejse gennem oliens omtumlede, dramatiske historie og ind i dens usikre fremtid. Rockefellers og Standard oil’s monopol er ved at være brudt og udfordringen kommer fra brødrene Nobel i Baku, Baron Rotchild i Paris og en ærgerrig herre fra Londons Eastend, som kalder sit firma Shell.

Episode 3:

I serien om olien og kampen om vores fremtid fortæller kulbrintemennesket Frank Esmann om den rolle olien spillede i anden verdenskrig og i de følgende krige og konflikter i Mellemøsten. Men først dykker han ned til roden af dilemmaet mellem vores aktuelle, kortsigtede og risikofyldte jagt på olie og naturgas og så drømmen om samfundet, hvor vi ikke længere er afhængige af fossile brændstoffer.

Episode 4:

I serien om olien og kampen om vores fremtid er P1s Frank Esmann nået til de chokbølger, som en hel serie lokale men ikke mindre blodige krige i Mellemøsten sendte gennem sidste del af det tyvende århundrede. Men hvad med fremtiden? Hvordan har det arabiske forår påvirket jagten på olien og naturgassen? Hvilke faktorer er afgørende for, om vi ender i råvarekrige?

Episode 5:

Nu er serien nået til den klemme Europa har bragt sig selv i. Trods massive Amerikanske advarsler, har Europæerne pantsat deres energipolitiske afhængighed hos Rusland, hvis autoritære Præsident Putin ikke har været sen til at udnytte mulighederne.

Episode 6:

Seriens sidste afsnit handler om Grønland og Olieforekomsterne der. Måske ikke så interesant set i nutiden, men aligevel et stykke historie der er værd at tænke over.

Skriv en kommentar